METODINĖ DIENA BALSO LAVINIMO MOKYTOJAMS: “BALSO LAVINIMAS: GEROJI PATIRTIS”

Lapkričio 24 d. dalyvavome Vilniaus Ąžuoliuko muzikos mokyklos organizuotoje metodinėje dienoje balso lavinimo mokytojams “Balso lavinimas: geroji patirtis”. Mokytoja metodininkė G. Sauspreikšaitienė skaitė pranešimą “Balso lavinimo ir solinio dainavimo dalykų organizavimo sistema Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje “Varpelis”. Mokytoja metodininkė Rima Daugėlienė vedė atviras solinio ir balso lavinimo pamokas su 4 klasės mokiniais Simonu Gabrieliumi Sabaliausku ir Domantu Ilgausku. Taip pat dirbo su Ąžuoliuko berniukais. Akompaniatorė vyresnioji koncertmeisterė Roberta Daugėlaitė

*********************************************************************************************************************************************

PASKAITA – SEMINARAS “VAIKŲ IR JAUNIMO CHORŲ BALSŲ LAVINIMO IR DĖSTYMO METODIKOS” 

PROF. DR. HEIKE HENNING (AUSTRIJA)

*********************************************************************************************************************************************

PRAKTINIS METODINIS SEMINARAS ŠALIES MUZIKOS MOKYTOJAMS IR CHORŲ VADOVAMS 

“UGDYMO YPATUMAI BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOSE: PATIRTIS, DABARTIS, GAIRĖS ATEIČIAI”

2022 m. balandžio mėn. 11 ir 12 dienomis vyko Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos “Varpelis” ir Kauno Švietimo ir Inovacijų centro organizuotas praktinis metodinis seminaras šalies muzikos mokytojams ir chorų vadovams “Ugdymo ypatumai berniukų chorinio dainavimo mokyklose: patirtis, dabartis, gairės ateičiai”.
Seminaro tikslas – pedagoginės patirties sklaida, pasidalinimas patirtimis sprendžiant problemas su mokyklos, miesto, šalies muzikos mokytojais ir chorų vadovais, naujų profesinių kompetencijų įgijimas. Vyko meistriškumo kursai, praktiniai – metodiniai užsiėmimai, kuriuos vedė mūsų mokyklos ir kviestiniai lektoriai. Buvo siekiama naujai pažvelgti į berniukų chorinio dainavimo mokymo specifiką ir ugdymo dalykų integravimo galimybes. Tai buvo galimybė atskleisti pedagogų dalykines kompetencijas susijusias su ugdymo turinio kaita, muzikinės veiklos kūrybiškumo, meninio muzikinio intelekto plėtrą.

Metodinio-praktinio seminaro programa

Seminaro video nuoroda https://youtu.be/-Szqx_wm_4E