Duomenų apsaugos pareigūnas:
Dokumentų specialistė – Erika Albrektaitė

Pašto adresas – D. Poškos g. 4, LT-44293 Kaunas

Telefono ryšio numeris – 8 (37) 320 486

Elektroninio pašto adresas – info@varpelischoras.lt

Kitos ryšių priemonės – www.varpelis.com

DAUGIAU INFORMACIJOS WWW.ADA.LT

DUOMENŲ APSAUGA

Atsižvelgiant į tai, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos ir siekiant įgyvendinti Reglamente išdėstytas sąlygas patvirtintos Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“.

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo