Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ įregistruota 1995 m. balandžio 10 d. rejestro Nr. 014647 yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga: kodas – 190144268, adresas – D.Poškos g. 4, Kaunas.

Finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.