Bendradarbiavimas

Kauno  berniukų chorinio dainavimo mokykla VARPELIS įgyvendina ilgalaikio bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis su:

Kelsterbach (Vokietija) magistratu

VDU Muzikos akademija

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Kauno Šv. Gertrūdos rektoratu

Kauno nacionaliniu dramos teatru

Kauno valstybine filharmonija

Kauno miesto visuomenės sveikatos biuru

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos pradine mokykla

Kauno m. lopšeliais-darželiais „Spragtukas“, „Žiedelis“

Lietuvos kultūros taryba

Bendradarbiauja bei vykdo bendrus projektus su:

Berlyno (Vokietija) operos vaikų choru

Bratislavos (Slovakija) berniukų choru

Prahos (Čekija) vaikų choru „Rolnička“

Wiesbadeno (Vokietija) berniukų choru

Čikagos X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės organizaciniu komitetu

Japonijos Kunitachi muzikos kolegijos merginų choru