Mokykloje įgyvendinami respublikiniai ir tarptautiniai projektai

Kultūros edukacijos
J.S.Bacho „Kalėdų oratorija“; „Varpelis“ su Giedriumi Kuprevičiumi“; M. K. Čiurlioniui-140; V.A.Mocartas „Karūnavimo mišios“; Mocartui-250, Giacomo Puccini „MESSA DI GLORIA“; J.S.Bachas „Pasija pagal Joną“; Paul McCartney oratorija „Ecce cor meum“

Kultūros tapatumo
„Varpelis“ su  „Thundertale“ – „Lietuvos karžygių keliais“; „Sakurų prisiminimai“; „Žemėj Lietuvos“ – Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą metinėms

Vaikams ir jaunimui 
„Vaikiška gaida“; „Stebuklingi gyvūnai“

Tarptautinių mainų
 „Varpelis“ ir draugai“ – berniukų chorų festivalis; „Hans Leo Hassler – 400“

Vaikų socializacijos
Kūrybinės vasaros poilsio stovyklos „Varpelis“ (vyksta kasmet)

Atstovavimo Lietuvos kultūrai
X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė Čikagoje (JAV)

Tarptautinio bendradarbiavimo
Globojamas Japonijos ambasados Lietuvoje. Atsuhiko Gondai kantata „Amžinoji sakura“

Tęstinis edukacinis  projektas  „Varpelis” studijuoja  ir dainuoja J. S. Bachą

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ nuo 1990 metų inicijuoja ir parengia monumentalių chorinių-instrumentinių kūrinių atlikimą Lietuvoje bei užsienyje.
Sudėtingi stambios formos choriniai kūriniai atlikėjams nėra lengvai prieinami dėl sudėtingumo, muzikinės literatūros stokos bei atlikimo ypatumų. Šias problemas „Varpelio“ mokykla sprendžia bendradarbiaudama su giminingais kolektyvais: Kelsterbacho (Vokietija) muzikos mokykla, Wiesbadeno ir Frankfurto (prie Oderio) berniukų chorais, Sankt Peterburgo berniukų ir jaunuolių choru „Baltika“. Labai svarbi šioje srityje  mokytojų ir choro vadovų dalykinė kompetencija. Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ vadovas  Ksaveras Plančiūnas stažavosi tarptautinėje J.S. Bacho Akademijoje Stuttgart‘e ir Rygoje (prof. H. Rilling). „Varpelio“ mokyklos mokytojams, dainininkams metodinius-praktinius užsiėmimus J.S. Bacho vokalinės kūrybos interpretavimo klausimais vedė Vokietijos chorų vadovai, dirigentai J. Woll (Stuttgart), K. Ullrich (Wiesbaden), K.E. Eschborn (Kelsterbach), J. Hintze (Frankfurt/Od) bei R.B. Twardy (Wiesbaden).
1995 metais koncertinis repertuaras pasipildė J. S. Bacho kantatomis Nr. 71 (Got ist mein König), Nr. 172 (Erschallet, ihr Lieder), Nr. 190 (Singet dem Herm ein neues Lied).
1996 metais „Varpelis“ kartu su Wiesbadeno berniukų choru Vokietijoje atliko J. S. Bacho „Kalėdų oratorijos“ (Weihnachtsoratorium) choralus;
1997 metais dalyvavo J. S. Bacho „Pasija pagal Matą“ atlikime Vokietijoje;
1999-2000 metais „Kalėdų oratorija“ (I, II, III, IV kantatas) dainavo Frankfurte/Od, Kaune, Jurbarke.
2003 metais įgyvendintas bendras tarptautinis projektas „J. S. Bacho „Kalėdų oratorija“. Kūrinį atliko Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, kamerinis orkestras „Varpelis“, Wiesbadeno berniukų ir jaunuolių choras, Operos teatro solistai ir orkestro pučiamųjų instrumentų grupė. „Kalėdų oratorija“ atlikta Šv. Kalėdų proga Vokietijos Hesseno krašto keturiose bažnyčiose. Lietuvoje 2003-2004  metais šį kūrinį arba jo fragmentus „Varpelio“ choras kartu su Kauno muzikos akademijos dainavimo katedros solistais atliko Kelmėje, Elektrėnuose, Kauno Jėzuitų bažnyčioje, Kauno filharmonijoje.
2005 metais Lietuvoje buvo atliekamos J. S. Bacho JONO PASIJOS. Kūrinį atliko Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ bendruomenės (mokinių, absolventų, mokytojų, tėvų) jungtinis choras, kamerinis orkestras „Varpelis“ ir menininkai iš Vokietijos: dirigentas Roman B. Twardy, Wiesbaden‘o operos teatro solistai: Nicole Tamburro (sopranas), Gert Hohmann (altas), Jens Lauterbach (tenoras), Thomas Schmidt (bosas).
2014 metais projektas tęsiamas bendradarbiaujant su Berlyno operos vaikų choru. 2014 m. kovo 21 d. Seminaro muzikos mokytojams „Berniukų muzikinis ugdymas: unikalumas, tradicijos, ypatumai, tendencijos“ metu,Berlyno operos vaikų choro meno vadovas (Vokietija) Vinzenz Weissenburger ves praktinį – metodinį užsiėmimą choro ir muzikos teorijos mokytojams tema „J. S. Bacho Kalėdų oratorijos atlikimo specifika“
2015 m. gruodžio 22 d. J. S. Bacho „Kalėdų oratorijos“ choralus dirigavo „Varpelio“ 8 klasės mokiniai koncerte „Šv. Kalėdų belaukiant“.
2017 metais J.S.Bacho „Pasijos pagal Joną“ atliktos Kaune ir Pasvalyje su Vysbadeno (Vokietija) berniukų ir jaunuolių choru ir orkestru „Varpelis“, dirigentai Roman Twardy ir Ksaveras Plančiūnas, solistai -VDU muzikos akademijos studentai
Bacho „Kalėdų oratorijos”  kasmetinis atlikimas taip pat tapo  tradicija. Šventų Kalėdų išvakarėse Oratorija atliekama  Kauno filharmonijoje  ir miesto bažnyčiose. J. S. Bacho “Pasijos pagal Joną” atliekamos  pasitinkant Šventas Velykas.

Kūrybinis bendradarbiavimas su Japonijos meniniais kolektyvais

1997 m. užsimezgusi draugystė su Kunitachi (Japonija) muzikos kolegijos merginų choru, peraugo į ilgalaikį bendradarbiavią ir bendrus projektus. 1997 m. kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje vyko seminaras- paskaita apie lietuvių muziką Tokijo muzikos mokytojų delegacijai.
2005 m. Kauno  Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje bendras koncertas su Waseda universiteto jaunuolių choru „Waseda Glee Club“.
2009  m. Kauno filharmonijoje bendras koncertas su Kunitachi muzikos kolegijos merginų choru.
2013 ir 2014 m. Atsuhiko Gondai/Rimvydo Stankevičiaus oratorija „Sakurų prisiminimai“.
2015 m. kovo 24 d. VDU Didžiojoje auloje vyko Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ susitikimas – koncertas su Kunitachi (Japonija) muzikos kolegijos merginų choru.
Japonų kompozitorius A.Gondai sukūrė kantatą „Amžinoji sakura“ Kauno berniukų ir jaunuolių chorui „Varpelis“, fortepijonui ir styginiam orkestrui. Kūrinio premjera įvyko 2015 m. gegužės 5 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje. Kantatą atliko Kauno berniukų ir jaunuolių choras ir kamerinis orkestras „Varpelis“, diriguojamas K. Plančiūno. Premjeroje dalyvavo Japonijos ambasadorė Lietuvoje, Kauno savivaldybės atstovai.
2015-02-17-23 Meno vadovas K. Plančiūnas vyko į Japoniją, kurioje viešėjo Lietuvos ambasadoje, Kunitachi muzikos kolegijoje, Tarptautinių kultūrinių mainų centre. K. Plančiūnas, susitikęs su EU Japan komitetu, kompozitoriumi A. Gondai, aptarė ir suderino „Varpelio“ vizito į Japoniją ir kantatos „Amžinoji sakura“ atlikimo organizacinius klausimus.
2015-05-05 Kauno  Karininkų Ramovėje, o 2015-10-29 VDU Didžiojoje  Auloje Atsuhiko Gondai/Saigio jantata „Amžinoji sakura“. Premjeroje dalyvavo Japonijos ambasadorė Lietuvoje p. Kazuko Shiraishi, Atsuhiko Gondai.
2015-11-14/24 Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ koncertinė kelionė į Japoniją. Bendri koncertai su Kunitachi, Yaotsu, Takahashi chorais. Kantatos „Amžinoji sakura“ premjeroje Japonijoje dalyvavo 41 choristas ir 4 mokytojai.
2017-03-24 Kauno Karininkų Ramovė, tarptautinis labdaros chorų festivalyje „Mūsų sakuros“ bendras koncertas su japonijos merginų choru INFINI.
Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ ir Japonijos meninių kolektyvų bendri kūrybiniai projektai
Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ koncertinės kelionės į Japoniją aprašymas „Svajonių Japonija“

„MŪSŲ SAKUROS“ – tai tarptautinio bendradarbiavimo projekto su Japonijos chorais koncertinės programos pavadinimas.

2017 m. kovo mėn. bendri Infini ir “Varpelio” koncertai vyko Lietuvoje.

2019 lapkričio mėn. „Varpelis“ kartu su japonijos choru „Prunus mume Chorus“ , pristatys   koncertinę programą „Mūsų sakuros“.

Nuo sutartinės iki fugos

Tarptautinio kūrybinio bendradarbiavimo projektas NUO SUTARTINĖS IKI FUGOS“ yra tęstinis, vykdomas nuo 2006/2007 mokslo metųProjekto veiklos pobūdis yra edukacinis, šviečiamasis, koncertinis, pritraukiantis užsienio menininkus dalyvauti muzikiniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Šis projektas Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ ugdymo turinį orientuoja polifonijos meno studijavimui ir ryškiausių polifoninių chorinių – instrumentinių kūrinių atlikimui.

Mokykloje polifonija studijuojama lietuvių liaudies vokalinėje kūryboje ir žymių polifonijos kūrėjų M. K. Čiurlionio, V. A. Mocarto, S. Tanejevo, J.S.Bacho instrumentinėje bei chorinėje muzikoje. Polifoninio meno šedevrai – M. K. Čiurlionio „Kyrie“, V. A. Mocarto „Reguiem“, S. Tanejevo kantata „Jonas Damaskietis“, J.S.Bacho sakraliniai choriniai kūriniai nuolat atliekami šalies bei užsienio koncertų salėse ir bažnyčiose.

2018/2019 mokslo metais mokyklos jaunių bei jaunučių chorai taip pat dalyvaus projekte ir   pristatys sutartinių, kanonų meną, instrumentinės muzikos jaunieji atlikėjai dalyvaus polifoninių kūrinių festivaliuose ir konkursuose.

Projekto partneriai – Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, meno vadovas Ksaveras Plančiūnas, Frankfurt (Od) berniukų ir jaunuolių choras, vadovas Juergen Hintze ir VDU MA studentų choras, vadovas Ksaveras Plančiūnas, šiam koncertiniam sezonui ruošia   J.Rheinberger „Stabat Mater“, lietuvių bei užsienio kompozitorių polifoninius kūrinius.

Įgyvendinant projektą „Nuo sutartinės iki fugos“, mokyklos, šalies ir užsienio chorų vadovai dalinsis gerąja pedagogine ir kūrybine patirtimi. Rengiama pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Polifonijos menas“, polifoninių kūrinių interpretavimui ir atlikimui tobulinti numatomi   praktiniai-metodiniai užsiėmimai, atviros pamokos.

Projekto renginiai vyks   2019.05.29-06.02 – Kaune; 2019. 10.30 – 11.03 – Frankfurt (Od)

Tikėtina, kad bendras kūrybinis edukacinis projektas „Nuo sutartinės iki fugos“ su šalies ir užsienio menininkais stiprins ryšius su Europa, sudarys sąlygas studijuoti pasaulinį muzikinį kultūrinį palikimą, bus įgytos naujos profesinės kompetencijos, stiprės tarpusavio draugystės ir kūrybinio bendradarbiavimo ryšiai, didės klasikinės muzikos gerbėjų gretos.

Projekto vadovas Ksaveras Plančiūnas

V. A. Mocarto metinių renginiai

2006, jubiliejiniais V. A. Mocarto metais, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ įgyvendino projektą „Mocartui 250“, kurio metu Kaune (Lietuvoje – pirmą kartą), Sankt Peterburge ir Vokietijoje, vyko  festivalio „Mocartui 250“ renginiai, kuriuose  berniukų chorai su orkestru atliko V.A. Mocarto „Missa brevis“ (Orgelsolo-Messe) KV 259. Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ – repertuare ženklią vietą taip pat užima paskutinis V.A. Mocarto kūrinys – „Requiem“. Mocarto metais, 2006  m. rugsėjo 11 d., kartu su Kauno muzikinio teatro choru ir simfoniniu orkestru, diriguojant Aleksandrui Sladkovskiui Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ šį kūrinį  atliko pasaulio terorizmo aukoms atminti Kauno Kristaus Prisikėlimo, Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčiose.

2010 m. gegužės 15 d., Kauno filharmonija  Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ 50-mečio jubiliejinio koncerto programoje buvo atliktos Volfgango Amadėjaus Mocarto KARŪNAVIMO MIŠIOS. Kurias karu su Kauno berniukų ir jaunuolių choru „Varpelis“ (meno vadovas Ksaveras Plančiūnas), atliko solistai: Sabina Martinaitytė, Erika Grigaitytė, Žanas Voronovas, Andrius Apšega, Frankfurto (prie Oderio, Vokietija) berniukų choras Singakademie  (vad. Juergen Hintze), Kelsterbacho (Vokietija) muzikos mokyklos trombonų trio (vad. Karl-Ernst Eschbon), Kauno simfoninis orkestras (vad. Modestas Pitrėnas).

2016 m. lapkričio mėn. renginyje „Svečiuose pas Mocartą“, skirto V. A. Mocarto 260-osioms gimimo metinėms, mokiniai skambino fortepijonu genialaus austrų kompozitoriaus kūrinius, išgirdo įdomių istorijų iš menininko gyvenimo bei dalyvavo viktorinoje.

2016/2017 m.m. I pusmetyje mokyklos mokiniai dalyvavo inovatyvioje viktorinoje „Paslaptingas genijus“. Viktorinos apie V. A. Mocarto gyvenimą ir kūrybą nugalėtojai apdovanoti.

„G. Puccini metinių renginiai

2008-03-28     G. Puccini  Messa di Gloria pristatymas IX tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim … Aleliuja“ Marijampolėje.
Atlikėjai Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (meno vadovas ir dirigentas K. Plančiūnas, koncertmeisterė (vargonai) A. Leonavičienė).
2008-03-25 G. Puccini  Messa di Gloria atlikimas katalikiškai visuomenei Kauno Jėzuitų bažnyčioje.
Atlikėjai: Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (meno vadovas ir dirigentas K.Plančiūnas, koncertmeisterė (vargonai) A.Leonavičienė).
2008-04-09 G.Puccini Messa di Glorija atlikimas moksleiviams „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje.
Atlikėjai: Oranien (Vokietija)  mokyklos orkestras (vadovas Roman Twardy), kamerinis orkeststras „Varpelis“ (vadovas K. Plančiūnas),
Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (vadovas K. Plančiūnas).
2008-05-15 G. Puccini  Messa di Gloria pristatymas miesto visuomenei Nacionaliniame Karo muziejuje.
Atlikėjai: Solistai LMA studentai E.BavikinasL.Mikalauskas, A.Apšega, kamerinis orkestras „Varpelis“,
Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (vadovas K.Plančiūnas).
2008-06-12  G. Puccini  Messa di Gloria atlikimas Kano Arkikatedroje bazilikoje, dvasinio susikaupimo renginyje, skirtame Gedulo ir Vilties dienai.
Atlikėjai: kamerinis orkestras „Varpelis“ , Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (vadovas K.Plančiūnas). LMA studentai (solistai).
2008-06 13 – 23 –  Projekto įgyvendinimas (5 koncertai) Vokietijoje.
Atlikėjai: Kelsterbacho (Vokietija) orkestras, kamerinis orkestras „Varpelis“, Wiesbadeno muzikinio teatro solistai, Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, Johanisbergo (Vokietija) mišrus choras.

Projektas  Gedulo ir Vilties dienai

Tradiciškai, kiekvienais metais Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“  su  kameriniu orkestru „Varpelis“ ir kitais mokyklos bei miesto meniniais kolektyvais dalyvauja renginiuose, skirtuose Gedulo ir Vilties dienai – birželio 14-ąjai paminėti. Šios dienos minėjimo metu siekiama sutelkti Kauno visuomenę, o ypač jaunimą, prisiminti ir ramiu susikaupimu paminėti dieną, kuri paliko pėdsaką ir niekada neužgyjančią žaizdą lietuvių tautos istorijoje, pasakyti „NE“ genocidui, agresijai, okupacijai. Projekto tikslas yra iškilmingu renginiu įprasminti vieną skausmingiausių Lietuvos istorijos puslapių ir paskatinti domėtis istorine praeitimi bei ugdyti pilietiškumą.
2016 m. birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos minėjimas, vyko Kauno geležinkelio stotyje, kurios metu pagerbiant tremtinius buvo padėtos gėlės Kauno geležinkelio stoties perone. Po to vyko koncertas, kuriame dalyvavo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, Kauno šokio teatras„Aura“ ir kamerinis choras „Cantate Domino“.  Stoties keleivių salėje skambėjo V. A. Mocarto „Karūnavimo mišios“, kurias atliko Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ kartu su kameriniu orkestru „Varpelis“, solistais Kristina Zmailaite, Rita Novikaite, Edmundu Seiliumi ir Egidijumi Dauskurdžiu.

X – oji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė

Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ 2015 m. birželio 29 – liepos 10 dienomis buvo pakviestas dalyvauti X – oje Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje.

Universiteto paviljone Čikagoje pasirodė net 65 chorai  beveik 1400 balsų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Didingame renginyje taip pat koncertavo kviestiniai svečiai – Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mergaičių choras „Viva Voce“ ir Vilniaus mokytojų namų mišrus choras „Bel Canto“. Savo pasirodymais šventės programą praturtino talentinga įvairių stilių atlikėja Rasa Serra bei daugybe instrumentų, daugiausia – pučiamaisiais, grojantis virtuozas Saulius Petreikis.

Dainų šventės organizatorių priėmime, be garbių svečių iš Lietuvos, dalyvavo ir NBA žvaigždė, prisiekęs Lietuvos ir roko grupės „Grateful Dead“ gerbėjas Billas Waltonas.

„Tai yra nuostabus kultūrinių mainų sandoris, kai visi susirenka pabūti kartu ir švęsti. Minėti šventę, kuri, pasirodo, yra įmanoma. Smagu matyti, kaip toli buvo nueita ją kuriant. Puikūs kultūriniai mainai, žmogiškumas, muzika ir dvasia. Nekantrauju, kada ši šventinė dvasia persmelks visą orą ir mano sielą bei širdį užpildys meile“, – prieš prasidedant dainų šventei teigė Billas Waltonas.

„Dažnai patys lietuviai turi tam tikrą nevisavertiškumo jausmą. Labai svarbu, kad tautiečiai galėtų didžiuotis savo prigimtimi ir kad galėtų dalyvauti aukšto lygio renginiuose, išaukštinančiuose vieną esminę lietuvio prigimties dalelę – lietuvišką dainą. Mus, lietuvius, daina per amžius lydėjo ir džiaugsme, ir skausme, suteikė jėgų ir vilties – vien tai, kad Lietuvos dainų šventės vyksta jau daugiau kaip 90 metų, daug pasako“, – teigia šiųmetės Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės režisierius Vytas Čuplinskas.

Svarbiausias faktas, nulėmęs dešimtosios dainų šventės Čikagoje viziją ir dvasią, – 25-erių metų atkurtos Lietuvos nepriklausomybės sukaktis, lietuvių išgyventa „dainuojanti revoliucija“, įėjusi ne tik į Lietuvos, bet ir pasaulio istoriją. Šią temą atskleidė šventės vaizdo bei įgarsinimo specifika.

Didžiuliame ekrane buvo matoma viskas, ko reikėjo žiūrovui, kad jis – ypač nekalbantis lietuviškai – suprastų, kas vyko koncerto scenoje: subtitrai, kūrinių pristatymas, įvairiausiomis vaizdo priemonėmis sukurta galimybė žiūrovui neskubant susikaupti bei įsijausti į skambėjusius kūrinius. Arba tiesiog iš ekrano sklidusi tyla, padėjusi patirti šventės dvasią.

Svarbiausio dainų šventės kūrinio – specialiai renginiui Kęstučio Daugirdo bei Rugilės Kazlauskaitės parašytos kantatos „Dainuojanti revoliucija“ – inscenizacija, LRT Lituanicos laidos „Pasaulio lietuvių žinios“ kūrbinės grupės  teigimu, suvirpino renginio žiūrovų širdis ir paliko neišdildomus įspūdžius.

Berniukų chorų festivalis-akcija “Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją” 

Šis berniukų festivalis-akcija – tai tradicija, prasidėjusi dar 2000 metais, kada keturi Lietuvoje žinomi berniukų chorai („Ažuoliukas“, „Dagilėlis“, „Gintarėlis“, „Varpelis“), kartu su labdaros koncertu, skirtu beglobiams vaikams, pirmą kartą susibūrė ištarti NE smurtui ir narkomanijai. Šio festivalio-akcijos rengimo idėja kilo dainavimo mokyklai „Varpelis“. Pamažu tai tapo tęstiniu Lietuvos berniukų choru festivaliu, kuris ne tik padeda užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams, bet ir skatina naujų berniukų chorų kūrimąsi bei ugdo aktyvią, savarankišką bei harmoningą asmenybę, žinančią, kas yra atsakomybė bei darbas. Priklausymas chorui, buvimas jo dalimi berniukams duoda iš ties nemažai ir tai liudija jų pačių žodžiai, išlieti popieriuje. Jie chorą apibūdina kaip antruosius namus, nuostabią patirtį, kuri jiems davė labai daug.
Nuo 2014 metų nutarta atskirti jaunučių chorus nuo mišrių berniukų bei jaunuolių ir organizuoti skirtingų amžiaus grupių festivalius. 2014 metais berniukų bei jaunuolių chorai pasirodė didžiuosiuose Lietuvos miestuose. O jungtinis Lietuvos jaunučių berniukų choras 2015 metais atskirtą šventę surengė Molėtuose. 2016 m. XVII festivalis vyko Kaune, o 2017 m. XVIII festivalis vyko Pasvalyje.