MAŽYLIŲ CHORAS VARPELIS

CHORO VADOVĖ – ERIKA ŽILINSKAITĖ

KONCERTMEISTERĖ – AUŠRA LEONAVIČIENĖ

Dainuoja berniukai, kurių amžius nuo 3,5 metų iki 5,5 metų.

Pamokų metu daug dėmesio skiriame balso, muzikinės klausos ir ritmo pojūčio lavinimui. Priimami visi norintys dainuoti berniukai.

****************************************************************************************************************

ADVENTINIS KONCERTAS

Lapkričio 29 d. Mažylių choras šį sezoną pirmą kartą pasirodė scenoje, koncertavo darželio “SPRAGTUKAS” surengtoje Advento šventėje. Mažieji dainininkai pradžiugino klausytojus dainelėmis apie ežiuką, batukus ir lietų. Pirmi aplodismentai juos labai pradžiugino, tad mažieji muzikantai su nekantrumu laukia kitų pasirodymų scenoje!

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

2021-2022 MOKSLO METAI

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

DALIOS KAIRAITYTĖS KŪRINIŲ KONCERTAS „VAIKYSTĖ SU MUZIKA”

Š. m. gegužės 6 d. Mažylių choras “Varpelis” dalyvavo kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrinių koncerte “Vaikystė su muzika”, kuris vyko Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Berniukai kartu su 6 kl. mokiniu Nemunu Kažemėku (mokyt. L. Karpavičienė) atliko D. Kairaitytės dainą “Kaštonai”. Vaikams didelį įspūdį paliko galimybė atlikti kūrinį, kurio klausėsi pati autorė.

****************************************************************************************************************

KONCERTAS, SKIRTAS MAMOS DIENAI

Š. m. balandžio 29 d. mokyklos salėje vyko AMK ir 1o klasių koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti. Berniukai koncerte mamytėms pademonstravo ne tik savo išmoktas daineles, bet ir kantrybę bei didžiulį susikaupimą. Koncertą vainikavo piešinių konkurso “Nupiešiu Lietuvą” diplomų įteikimas. Džiugu, kad pagal kiekvieno piešinio gražiausią savybę buvo nominuoti visi konkurso dalyviai.