MAŽYLIŲ CHORAS VARPELIS

CHORO VADOVĖ – EIDVILĖ KADYTĖ

KONCERTMEISTERĖ – ROBERTA DAUGĖLAITĖ

Dainuoja berniukai, kurių amžius nuo 3,5 metų iki 5,5 metų.

Pamokų metu daug dėmesio skiriame balso, muzikinės klausos ir ritmo pojūčio lavinimui. Priimami visi norintys dainuoti berniukai.