3 KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS VARPELIS

CHORO VADOVĖ – VILMA MASIENĖ

Chore dainuoja 8-9 metų amžiaus berniukai. Trečiokų choro moto „Kai dainuoju man gera širdy“.

Choro ir balso lavinimo pamokose dainavimo įgūdžius berniukai tobulina įvairias pratimais ir žaidimais. Mūsų repertuarą sudaro lietuvių liaudies ir originalios kompozitorių sukurtos dainos, sakraliniai kūriniai.  Tobulėjame ne tik pamokose, bet ir koncertuodami. Koncertinėse kelionėse tarpusavyje daug bendraudami tampa tikrais draugais.

Berniukai susipažįsta ir su solfedžio subtilybėmis. Jie tikri „žingeidukai“ – pamokoje mokosi solfedžiuoti, diriguoti, išgirsti ir intonuoti mažorinės ir minorinės dermės gamas, akordus, intervalus. Pasinerdami į spalvingą solfedžio pasaulį jie kuria, tampa tikrais „išmaniaisias“ mokinukais.