Dainuojam Bachą

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ nuo 1990 metų inicijuoja ir parengia monumentalių chorinių – instrumentinių kūrinių atlikimą Lietuvoje bei užsienyje. J. S. Bacho „Kalėdų oratorijos”  kasmetinis atlikimas jau tapo  tradicija. Šventų Kalėdų išvakarėse Oratorija atliekama  Kauno filharmonijoje  ir miesto bažnyčiose. J. S. Bacho “Pasijos pagal Joną” atliekamos pasitinkant Šventas Velykas

Vasaros stovykla

Nuo 1970 metų „Varpelio“ choristams organizuojamos vasaros poilsio stovyklos. Įgyta patirtis ir susiformavusios tradicijos sąlygoja plėsti ir efektyvinti šią veiklą, įtraukiant į programos vykdymą kitas institucijas, dirbančias su vaikais. Tokiu būdu vasarą nenutrūksta muzikinio ugdymo bei koncertinės veiklos procesas. Repeticijose įsisavinamas naujo koncertinio sezono repertuaras, pasirengiama muzikiniams renginiams šalyje ir užsienyje.

Absolventų koncertai

Kasmetiniai absolventų koncertai – vienas laukiamiausių metų įvykių, įprasminantis ilgus augimo su muzika ,,Varpelio“ mokykloje metus. Tai derliaus nuėmimas vasaros pradžioje! Ką tik išlaikyti egzaminai, o dabar – džiaugsminga šventė, svaiginanti galimybė mokslo metų uždarymo šventėje ne tik atsiimti pagrindinio ugdymo kurso baigimo pažymėjimus, bet ir DIRIGUOTI MOKYKLOS CHORUI IR ORKESTRUI ,,VARPELIS”! Tai brandos, tai atsakomybės, tai pakilios nuotaikos šventė esamiems ir būsimiems absolventams, jų tėvams, mokytojams.

Konkursas „Dainų dainelė“

Informacija rengiama

Vargonų magija

Mūsų ,,Varpelio” mokyklos salė nedidelė, tačiau joje garbingą vietą užima vargonai. Gan kuklūs, tik dviejų manualų. Bet vargonai! Jie turi ir savo istoriją – kažkada ,,Varpelyje” buvo mokoma vargonavimo meno. Šiuo metu vargonai ilsisi, laukia remonto. Visgi net tylintys vargonai vilioja ypatinga magija, išsipildžiusia netikėtu būdu. 

Vieną eilinę (kuri vėliau pasirodė lemtinga) dieną buvęs ,,Varpelio” mokinys Rokas Urbonas, atvedęs į pamokas savo sūnų Joną, pasiūlė tarpininkauti surengiant ,,Varpelio” mokinių vargonų muzikos koncertą po gaisro atstatytoje Balbieriškio bažnyčioje. Bažnyčios atstatymo mecenato Arvydo Paukščio ir  darbus organizavusios bei vykdžiusios Urbonų šeimos iniciatyva Vokietijoje buvo užsakyti, pagaminti ir Balbieriškyje sumontuoti nauji vargonai.   

Taip 2019 metais įvyko pirmas ,,VARGONŲ MAGIJOS” koncertas, palydėtas ,,Varpelio” absolvento Pauliaus Grigonio, Lietuvos vargonininkų asociacijos nario, pasakojimu apie vargonus.  

2020 metais ,,VARGONŲ MAGIJA” tęsėsi Darsūniškio bažnyčioje. Tai buvo iššūkis. Koncertas vyko po karantino, iki tol nepatirto nuotolinio mokymo. Visgi iššūkis tapo gyvo muzikavimo ir bendravimo švente ypatingos auros bažnyčioje ir vienoje seniausių Lietuvos gyvenviečių su įdomia istorija, pilkapiais, su išlikusiais trejais miesto vartais. Manoma, kad ties Darsūniškiu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė sumušė švedų dalinį. 

Ilgas 2021 metų nuotolinis mokymas taip pat nenutraukė tradicijos. Šįkart ,,VARGONŲ MAGIJA” skambėjo Alvito bažnyčioje, kurią taip pat atstatė Urbonų šeimos įmonė, mecenavo Arvydas Paukštys. Vargonai vėlgi atkeliavo iš Vokietijos, specialiai užsakyti šiai įspūdingai stilizuotos tiaros formos bažnyčiai. Koncertą papildė netoliese esančio Paežerių dvaro, S. Neries gimtinės aplankymas.  

Štai taip ir susiformavo nauja tradicija – ,,VARGONŲ MAGIJA”, kasmetiniai koncertai, aplankant įvairias Lietuvos bažnyčias, išbandant  vis kitokių galimybių vargonus, susipažįstant su krašto istorija. Tuo pačiu tai meno, bendrystės, pilietiškumo šventė mokiniams, šeimoms, mokytojams. 

Artimiausiuose planuose – koncertas gegužės mėnesio pradžioje aukščiausioje Lietuvos – Anykščių – bažnyčioje.

Linkiu sodrių potyrių, muzikavimo džiaugsmo ir naujų įspūdžių!