Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse

SVARBIAUSI CHORO ĮVYKIAI

1960 m. Kauno profsąjungų kultūros rūmuose įkuriamas berniukų choras. Vadovas Povilas ŽEMAITIS
1966 m. Chorui vadovauja Donatas JOKŪBONIS
1970 m. Chorui suteikiamas pavyzdinio meno kolektyvo vardas „Varpelis“
1979 m. Chorui vadovauja Alfonsas KAZLAUSKAS
1983 m. Chorui vadovauja Ksaveras PLANČIŪNAS
1989 m. įsteigiama Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“
1998 m. Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ veikla integruota į Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklą „Varpelis“
2004 m. „Varpelio“ mokyklos meno kolektyvams ir meno vadovui įteikta Lietuvos liaudies kultūros centro ir Dainų švenčių fondo 2004 metų nominacijos RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ – AUKSO PAUKŠTĖ

2021 m. Chorui vadovavo Imantas Šimkus

Šiuo metu choro  vadovai – Gintarė Jurgilė ir Julius Šidlauskas.

Choro repertuaras

Per ilgus Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ gyvavimo metus choras sukaupė įvairiapusį ir brandų repertuarą, kuriame lietuvių kompozitorių M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, V. Bartulio, G. Kuprevičiaus, V. Miškinio bei didžiausių Europos ir ne tik meistrų W. A. Mozart, F. Schubert, Ch. Gounod, J. S. Bach ir kt. stambios formos kūriniai. Choras mielai dainuoja ir lietuvių liaudies dainas.