Teisinė informacija

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mokyklos nuostatais. Kita naujausia teisinė informacija ir mokyklų veiklą reglamentuojantys teisės aktai pateikiami LR Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje www.smm.lt

TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ

 

Valstybės skirta 15 EUR suma vaikui neformaliajam ugdymui yra skiriama užmokesčiui už jo būrelinę veiklą kompensuoti. Ši kompensacija nėra taikoma muzikos mokyklų mokiniams.