Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“

2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė

POŠKOS G. 4, KAUNAS, TEL. (8 37) 320 486

2022-02-17

Kaunas

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ

Numatomo

pirkimo apimtys

Numatomo

pirkimo vertė (Eur.)

Numatoma pirkimo pradžia

(ketvirtis)

Pirkimo būdas Pirkimų Vykdytojas Kiti reikalavimai Pastabos ar kita, perkančiosios organizacijos nuomonė
1 2 3 4 5 6 7 8    
PREKĖS
1. Kopijavimo aparato dalys 30125000-1 1 kompl. 500,00 I,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
2. Klasės baldai 39160000-1 1 kompl. 1000,00 III,II Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
3. Pašto ženklai ir vokai

22410000-7

30199230-1

1 kompl. 50,00 II Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
4. Kanceliarinės prekės 30192700-8 5 kompl. 1500,00 I,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
5. Patalpų valymo prekės 44411000-4 4 kompl. 1200,00 I,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
6. Muzikos instrumentai 37310000-4 1 kompl. 3300,00 I Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
7. Medikamentai 33600000-6 1 kompl. 80,00 I Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
8. Statybinės bei ūkinės prekės   5 kompl. 2000,00 I,II,III, IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
9. Knygos 22114000-2 3 kompl. 300,00 III Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
PASLAUGOS
1. Vabzdžių bei graužikų naikinimo paslaugos 90923000-3 1 kompl. 80,00 I Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
2. Ugnies gesintuvų patikra, užpildymas 50413200-5 1 kompl. 100,00 I Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
3. Informacinių technologijų paslaugos 48000000-8 1 kompl. 1300,00 I,II,III,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
4. Transporto paslaugos 60000000-8 3 vnt. 4100,00  II, IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius/pirkimų komisija/pirkimai vyksta periodiškai pagal poreikį    
5. Kompiuterinių programų atnaujinimas 48761000-0 1 kompl. 1500,00 I,II,III,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
6. Koncertinės salės nuoma 70200000-3 5 vnt. 2250,00 II,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
7. Reklamos paslaugos 79341000-6 4 kompl. 1000,00 II,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
8. Intelektualios paslaugos 92312120-8 2 kompl. 1650,00 I, IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
9. Kvalifikaciniai kursai 79632000-3 1 kompl. 850,00 I,II,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
DARBAI
1. Šildymo sistemos paruošimo naujam sezonui darbai 50720000-8 1 kompl. 140,00 III Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
2. Pastato ižinierinių tinklų priežiūros darbai 50324100-3 1 kompl. 300,00 I,II,III,IV Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius    
3. Mokyklos patalpų kosmetinis remontas 45453100-8 1 kompl. 5100,00 I,II,III Apklausos procedūros Pirkimų organizatorius