Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“

2023 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė

POŠKOS G. 4, KAUNAS, TEL. (8 37) 320 486

2023-02-17

Kaunas

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ

Numatomo

pirkimo apimtys

Numatomo

pirkimo vertė (Eur.)

Numatoma pirkimo pradžia

(ketvirtis)

Pirkimo būdas

Pirkimų Vykdytojas

Kiti reikalavimai

Pastabos ar kita,perkančiosios organizacijos nuomonė

1

2

3

4

5

6

7

8

  

PREKĖS

1.

Kopijavimo aparato dalys

30125000-1

1 kompl.

500,00

I-IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

2.

Klasės baldai

39160000-1

1 kompl.

1500,00

II,III

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

3.

Pašto ženklai ir vokai

22410000-7

30199230-1

1 kompl.

50,00

II

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

4.

Kanceliarinės prekės

30192700-8

5 kompl.

1550,00

I,IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

5.

Patalpų valymo prekės

44411000-4

4 kompl.

1300,00

I-IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

6.

Muzikos instrumentai

37310000-4

1 kompl.

3000,00

I,II,III

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

7.

Medikamentai

33600000-6

1 kompl.

80,00

II

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

8.

Statybinės bei ukinės prekės

44190000-8

5 kompl.

1500,00

I-IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

9.

Reprezentacinė apranga

18222200-3

2 kompl

1000

I-IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

10.

Informaciniu technologijų prekės

 

2 kompl.

5300

I-IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

11.

Knygos

22114000-2

3 kompl.

300,00

III

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

PASLAUGOS

1.

Vabzdžių bei graužikų naikinimo paslaugos

90923000-3

1 kompl.

80,00

I

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

2.

Ugnies gesintuvų patikra, užpildymas

50413200-5

1 kompl.

100,00

I

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

3.

Informacinių technologijų paslaugos

48000000-8

 

1 kompl.

1300,00

I- IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

4.

Transporto paslaugos

60000000-8

5 vnt.

8000,00

 II-IV

Apklausos procedūros

Pirkimų

organizatorius/pirkimų

komisija

/pirkimai vyksta periodiškai pagal poreikį

  

5.

Kompiuterinių programų atnaujinimas

48761000-0

1 kompl.

300,00

I,II,,IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

6.

Koncertinės salės nuoma

70200000-3

2 vnt.

1200,00

II,IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

7.

Reklamos paslaugos

79341000-6

4 kompl.

1000,00

II,IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

8.

Intelektualios paslaugos

92312120-8

 

2 kompl.

1300,00

I-IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

9.

Kvalifikaciniai kursai

79632000-3

1 kompl.

800,00

I,II,IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

10.

Draudimo paslaugos

66512000-0

1 kompl.

800

I, IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

11.

Svečių apgyvendinimo,maitinimo paslaugos

55300000-3

55110000-4

1 kompl.

400

I, IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

DARBAI

1.

Šildymo sistemos paruošimo naujam sezonui darbai

50720000-8

1 kompl.

100,00

III

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

2.

Pastato inžinierinių tinklų priežiūros darbai

50324100-3

 

1 kompl.

600,00

I,II,III,IV

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius

  

3.

Mokyklos patalpų kosmetinis remontas

45453100-8

1 kompl.

6000,00

II,III

Apklausos procedūros

Pirkimų organizatorius