1 KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS VARPELIS

CHORO VADOVĖ – GRAŽINA SAUSPREIKŠAITIENĖ

KONCERTMEISTERĖ – ROBERTA DAUGĖLAITĖ

Chore dainuoja 6-8 metų berniukai. Dainuojame, mokomės pažinti, suprasti ir išreikšti Muziką. Laukite mūsų koncertų salėse!