2 KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS VARPELIS

CHORO VADOVĖ – VILMA MASIENĖ

KONCERTMEISTERĖ – ZLATA OLIINYK

Chore dainuoja muzikalūs, linksmi, kūrybingi  7-9 metų berniukai. Choristai mielai  dalyvauja kūrybinėje, koncertinėje veikloje, aktyviai muzikuoja. Mokosi kaupti muzikos įgūdžius: klausyti, vertinti, mylėti muziką. Dainavimas chore berniukus skatina  ugdyti jausmų kultūrą,  lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą,  pažinti įvairių stilių, kultūrų muziką.