Priešmokyklinio muzikinio ugdymo programa – neformaliojo švietimo programa, skirta 4 – 6 metų amžiaus beniukams, lavinanti vaikų kūrybinius gebėjimus ir prigimtines menines galias. Mokymo programą sudaro chorinio dainavimo, ritmikos, fortepijono pažinimo pagrindai. Mokinių, baigusių priešmokyklinio mokymo programą ir stojančiųjų į 1 klasę, vertinami muzikiniai gebėjimai, pažanga, nustatoma balso bei sveikatos būklė.

Pradinio muzikinio ugdymo programa – keturių metų formalųjį švietimą papildanti programa, kurią baigus išduodami pažymėjimai. Programa supažindina mokinius su chorinio dainavimo ypatybėmis, ugdo specifinius gebėjimus ir kompetencijas, plėtoja 7-10 metų berniukų kūrybines galias ir gebėjimus. Mokymo dalykų branduolį sudaro chorinis dainavimas, balso lavinimas, muzikos teorijos ir rašto pažinimas, fortepijonas. Pasirenkamieji dalykai – solinis dainavimas, vokalinis ansamblis, gitara, perkusija, instrumentinio muzikavimo dalykai (džiazas, ansamblis, skaitymas iš lapo) ir kt. Baigiant 3 klasę, mokiniai individualiai vertinami chorinio dainavimo ir solfedžio kontrolinėse pamokose ir nuo 4 klasės dainuoja pagrindiniame mokyklos chore – Kauno berniukų ir jaunuolių chore „Varpelis“.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – keturių metų formalųjį švietimą papildanti programa skirta 11-18 metų berniukams ir jaunuoliams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą, kurią baigus išduodami Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymejimai (kodas 9201), kuriuose įrašoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas ir apimtis, įgytų žinių ir įgūdžių įvertinimas pažymiais. Programa sistemiškai plečia mokinių muzikos srities žinias, stiprina muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, teikia meninės bei kūrybinės terpės pažinimą. Mokymo dalykų branduolį sudaro chorinis dainavimas, solfedžio, fortepijonas, balso lavinimas 5-6 klasėse ir pasirenkamieji dalykai, gali būti siūlomi: solinis dainavimas, balso lavinimas, vokalinis bei vokalinis-instrumentinis ansamblis, muzikos istorija, džiazo improvizacija, gitara, saksofonas, mušamieji instrumentai, instrumentinis muzikavimas (džiazas, akompanimentas, ansamblis), choro dirigavimas.

Išplėstinio muzikinio ugdymo programa – formalizuota iki ketverių metų muzikinio ugdymo programa, taikytina profesiškai orientuotiems arba itin gabiems jaunuoliams, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą, skirta tobulinti įgytas žinias ir įgūdžius, kurią baigus išduodamas Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos neformaliojo vaikų Švietimo pažymėjimas (kodas 9201). Jame nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas. Mokymo dalykų branduolį sudaro chorinis dainavimas, pasirenkamieji dalykai, solinis dainavimas, instrumentas, muzikos istorija, harmonija.