PRAŠYMAS dėl priėmimo mokytis

ANKSTYVOJO_mokymosi sutartis

PRADINIO_mokymosi sutartis

PAGRINDINIO_mokymosi sutartis

IŠPLĖSTINIO_mokymosi sutartis

 

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.
Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos:
sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1, 2 d., gruodžio 24, 25, 26 d.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
I pusmetis – nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
II pusmetis – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Mokinių atostogų trukmė 2021/2022 mokslo metais

Rudens atostogos2021-11-03 – 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) atostogos2021-12-27 – 2022-01-07
Žiemos atostogos2022-02-14 – 2022-02-18
Pavasario (Velykų) atostogos2022-04-19 – 2022-04-22