PRAŠYMAS dėl priėmimo mokytis

ANKSTYVOJO_mokymosi sutartis

PRADINIO_mokymosi sutartis

PAGRINDINIO_mokymosi sutartis

IŠPLĖSTINIO_mokymosi sutartis

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.
Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos:
sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1, 2 d., gruodžio 24, 25, 26 d.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
I pusmetis – nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
II pusmetis – nuo 2023 m. sausio 1 d.

Mokinių atostogų trukmė 2022/2023 mokslo metais

Rudens atostogos2022-10-31 – 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos2022-12-27 – 2023-01-06
Žiemos atostogos2023-02-13 – 2023-02-17
Pavasario (Velykų) atostogos2023-04-11 – 2023-04-14