Vyresnioji mokytoja
Balso lavinimas, choras, dirigavimas, solfedžio

kristina.petrauskiene@varpelischoras.lt