Dokumentų specialistė info@varpelischoras.lt
Read more
Mokytoja metodininkė Fortepijonas terese.nida.zubauskaite@varpelischoras.lt
Read more
Mokytoja ekspertė Fortepijonas ina.vaiciene@varpelischoras.lt
Read more
Mokytoja metodininkė Koncertmeisterė metodininkė Fortepijonas rita.urbonaite@varpelischoras.lt
Read more
Mokytoja metodininkė Fortepijonas reda.stabinskiene@varpelischoras.lt
Read more
Mokytoja metodininkė Fortepijonas dzuljeta.skleriene@varpelischoras.lt
Read more
Mokytoja metodininkė Balso lavinimas, choras, solfedžio grazina.sauspreiksaitiene@varpelischoras.lt
Read more
Mokytoja metodininkė Fortepijonas lina.rinkeviciene@varpelischoras.lt
Read more
Vyresnioji mokytoja Balso lavinimas, choras, dirigavimas, solfedžio kristina.petrauskiene@varpelischoras.lt
Read more
Akompaniatorius Mušamieji instrumentai Instrumentinės grupės narys paulius.petrauskas@varpelischoras.lt
Read more